Ώρες λειτουργίας

Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 12:00 - 01:00
Τρίτη 12:00 - 01:00
Τετάρτη 12:00 - 01:00
Πέμπτη 12:00 - 01:00
Παρασκευή 12:00 - 02:00
Σάββατο 12:00 - 02:00
Κυριακή 17:00 - 01:00
Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 12:00 - 01:30
Τρίτη 12:00 - 01:30
Τετάρτη 12:00 - 01:30
Πέμπτη 12:00 - 01:30
Παρασκευή 12:00 - 02:00
Σάββατο 12:00 - 02:00
Κυριακή 17:00 - 01:30